My Place- Pobyt v prostoru intertextu
Galerie Trafačka
Praha
Sylva Francová, Kateřina Hausenblasová, Jan Hrubeš,
Jana Kasalová, Alena Kotzmannová, Radim Langer,
Kateřina Palešníková, Stanislav Pexa, Michal Sedlák,
Vladimír Turner, Libor Uher, Viktorie Valocká, Eva Žižkovská
curated by Romana Bartůňková
Sept 5, 2012 - Sept 16, 2012

1st day

2 weeks later (local cat´s site specific drawing)

 

Výstava s podtitulem Pobyt v prostoru intertextu se zabývá pojmem intertextovost ve vizuálním umění. Obrazový text je zde chápán ne jako “objekt”, ale spíše jako “prostor” mezi objektem a čtenářem/divákem. V tomto prostoru se tvoří nekonečně mnoho významů, které nemají uzavřené hranice. My place spočívá v ustanovení svého osobního místa, ve kterém se intenzivně nacházíme a z něhož vycházíme v dalším uvažování o světě. Toto místo je součástí naší osobní archeologie, nemusí být pouze faktickým místem v prostoru, ale aktuálním stavem mysli. Artefakt není konečný produkt, ale jedno okénko filmu, jeden znak celého “textu”.