Lena Knilli - Jana Kasalová - A Centimerer a Day
Curated by Camille Hunt
January 6, 2012 - January 28, 2012
Czech Centre Prague
Rytířská 31
Praha